om konferencerne

Om konferencerne på Martinus Institut og på Martinus Center Klint

Formålet med konferencerne på Martinus Institut og på Martinus Center Klint er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger i samtiden og Martinus’ analyser. Hver gang inviteres en eller flere gæster, der har særlig viden inden for et givet felt eller på anden vis har bidraget til den offentlige debat. Konferencerne er et åbent og dialogisk forum, der henvender sig til alle med interesse for dagens tema. Det er ikke nødvendigt at have et forudgående kendskab til Martinus´ analyser.

Fra konferencen “Kan livet efter livet efterforskes videnskabeligt?” juni 2014 afholdt i Martinus Center Klint
med deltagelse af bl.a. professor i social antropologi, Rane Willerslev.


Tidligere afholdte konferencer

Martinus Institut, november 2016
Hvor kommer vi fra, hvem er vi og hvor er vi på vej hen?
1-dags konference om religion, videnskab og evolution

Den danske fysiker og kemiker Hans Christian Ørsted skrev et tobindsværk med titlen ”Ånden i naturen”. Albert Einstein mente, at videnskab uden religion var ”lam”, og at religion uden videnskab var ”blind”. Og da Martinus engang holdt et foredrag i Studenterforeningen om atomernes mikroverden, sad Niels Bohr på første række. Er der plads til sådanne perspektiver og nysgerrighed i naturvidenskab i dag?

Den røde tråd for konferencen er menneskehedens ældste spørgsmål: Hvor kommer vi fra, hvem er vi, og hvor er vi på vej hen? Vi skal i løbet af dagen se på mulige svar på disse spørgsmål – og vil komme indover såvel kvantefysik, bevidsthedsforskning og evolutionsteori som filosofi og Martinus Kosmologi.

Dagen byder på tre oplæg med erfarne og kyndige folk, alle med særlig ekspertise inden for netop deres felt. Der indgår et gæsteoplæg af Holger Bech Nielsen, der er professor emeritus ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. Derudover vil der være oplæg af Ole Therkelsen og Alex Riel, der vil kaste lys over dagens tema ud fra Martinus’ analyser og perspektivere og sammenholde med øvrige teorier og viden på området.

Martinus Center Klint, juni 2016
Solopgang over videnskaben: nye perspektiver for sundhed og behandling!

Men vi kan glæde alle interesserede med, at konferencerne fortsætter fremover og at den næste kommer til efteråret på Martinus Institut og vi igen næste forår arrangerer en i Klint.
Vi er netop nu vidne til et begyndende paradigmeskifte inden for sundhed og behandling, som stiller spørgsmålstegn ved det materialistiske paradigme, der er dominerende i dag. På konferencen skal vi udforske, hvad perspektiverne er for disse forandringer, og analysere hvordan de konkret kan ses som udtryk for, at det Martinus beskriver som en ny verdensimpuls, er ved at fødes.

Til konferencen har vi inviteret ph.d. Lasse Skovgaard, der er en af de førende eksperter i Danmark omkring nye strømninger på sundheds- og behandlingsområdet. Derudover vil der være oplæg fra bl.a. Rune Östensson og Jens Christian Hermansen, der vil kaste lys over dagens tema ud fra Martinus’ analyser.

Martinus Institut, november 2015
Vær den forandring du ønsker at se i verden
– økonomi, bæredygtighed og Martinus’ verdensbillede


Vi befinder os ifølge Martinus i en brydningstid. Én kultur er ved at gå under og en ny kultur er ved at fødes. Man kan se eksempler på dette indenfor en lang række områder – køns- og familiemønstre der er i opbrud, nye politiske strømninger der er under vejs, forbrugere der efterspørger etisk ansvarlighed og økologi og ønsker at bidrage til en mere bæredygtig verden, holistiske sundheds- og behandlingssystemer der vinder frem, en voksende interesse for spiritualitet som en vigtig del af livet men uden religiøs fundamentalisme og ikke mindst en hastigt voksende mængde litteratur, forskning og dokumentarer om alle disse ting.

Martinus Institut på Frederiksberg og Martinus Center i Klint vil de kommende år afholde en række konferencer, der sætter fokus på den brydningstid vi lever i, i dialog med Martinus’ omfattende værk, Det Tredje Testamente. De kriser og spændinger, som kendetegner tiden netop nu, beskriver Martinus som en ny verdensepokes fødselsveer.

Til dagens konference vil vi se på økonomi og bæredygtighed. Til dette formål har vi inviteret gæstetaler Ross Jackson, der vil tale om emnet om formiddagen. Om eftermiddagen vil Karin Jansson tale om det med udgangspunkt i Martinus’ analyser. Karin er underviser på Martinus Center og mangeårig kursusholder og redaktør på et tidsskrift om økologi. Der vil være mulighed for spørgsmål og dialog med både Ross og Karin.


Martinus Center Klint, juni 2015
Hvordan skaber vi ny mening og sammenhæng i en kriseramt og splittet verden?

På konferencen vil vi se på et udvalg af samtidige forståelsesrammer og livsformer, der udfordrer skellet mellem videnskab og spiritualitet og tilbyder nye progressive løsninger på de udfordringer, der præger tilværelsen netop nu. Det vil vi gøre i dialog med Martinus’ analyse af, at en ny verdenskultur, baseret på en videnskab om det åndelige, er under skabelse.

Der indgår et gæsteoplæg af Hanne Bess Boelsbjerg, som er ph.d. stipendiat på Københavns Universitet, hvor hun bl.a. forsker i den betydning en religiøs livsopfattelse har for kræftpatienters perspektiv på deres sygdom.


Martinus Center Klint, juni 2014
Kan livet efter livet udforskes videnskabeligt?

Den videnskabelige tanke er blevet disciplineret på en måde, der hæmmer udforskningen af livets åndelige spørgsmål, såsom hvad der sker når vi dør. På denne konference vil vi gerne udfordre den traditionelle arbejdsdeling mellem videnskab og religion. Det gør vi ved at stille spørgsmålstegn ved nogle af videnskabens grundlæggende antagelser, og dermed også de begrænsninger, der hindrer videnskaben i at bidrage til et nyt livssyn og en ny verdenskultur.

Der indgår et gæsteoplæg af Rane Willerslev, som er professor i antropologi ved Aarhus universitet og deltager i programmet “Livet efter livet” på DR2.